پکیج یک

8,000 تومان

1 آگهی استاندارد فعال به مدت 30 روز!
 • check_circle_outline یک آگهی شما در کافه دست 2
 • check_circle_outline 15 روز انقضا
 • check_circle_outline آگهی استاندارد
 • check_circle_outline ثبت اگهی شما در instagram
 • check_circle_outline ثبت اگهی شما در کانال تلگرام
 • check_circle_outline اگهی شما در بالای لیست به ترتیب ثبت پکیج قرار خواهد گرفت
 • check_circle_outline ویرایش آگهی ها
الان شروع کنید

پکیج شماره 2

15,000 تومان

1 آگهی استاندارد فعال به مدت 30 روز!
 • check_circle_outline یک آگهی شما در کافه دست 2
 • check_circle_outline 30روز انقضا
 • check_circle_outline آگهی استاندارد
 • check_circle_outline ثبت اگهی شما در instagram
 • check_circle_outline ثبت اگهی شما در کانال تلگرام
 • check_circle_outline پیشنهاد کارشناسان ما به صورت ویژه بر روی آگهی شما به صورت تلفنی
 • check_circle_outline ویرایش آگهی ها
الان شروع کنید

پکیج

رایگان

ثبت آگهی رایگان شما در کافه دسته2
 • check_circle_outline 7 روز انقضا
 • check_circle_outline آگهی استاندارد
 • check_circle_outline ویرایش آگهی ها
الان شروع کنید
پکیج های شما
keyboard_arrow_down